Quảng cáo nổi bật

Chế độ xem :

3 img
Bán buôn bán lẻ ĐẬU PHỘNG - LẠC NHÂN đã tách vỏ
2 tháng trước đây - - Hà Nam - -

32,000 đ

2 img
Bán buôn bán lẻ ĐẬU PHỘNG - LẠC NHÂN đã tách vỏ
2 tháng trước đây - - Hà Nam - -

32,000 đ

1 img
Bán buôn bán lẻ ĐẬU PHỘNG - LẠC NHÂN đã tách vỏ
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

32,000 đ

1 img
Cân thông dụng UWA - UTE, cân trọng lượng UTE
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

1,900,000 đ

1 img

2,000,000 đ

1 img
Cân thông dụng GS SHINKO, cân điện tử báo trọng lượng
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

1,500,000 đ

3 img
CÂN ĐIỆN TỬ NVT OHAUS Navigator XT (10kg/0.5g)
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

2,500,000 đ

2 img
Máy đo độ ẩm ngũ cốc PM 450 Kett Nhật Bản
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

5,500,000 đ

3 img
Máy đo pH để bàn PB-20 SARTORIUS, máy cầm tay, máy để bàn
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

3,500,000 đ

1 img
Máy đo PH HANNA HI 2211, máy để bàn HANNA
2 tháng trước đây - - TP Hà Nội - -

1,500,000 đ

Bạn có gì để bán không?

Bán sản phẩm của bạn trực tuyến MIỄN PHÍ. Nó dễ hơn bạn nghĩ !
Đăng quảng cáo miễn phí